Jsme společnost zaměřená na zákazníka a uživatele našich služeb, kterými jsou v současné době dva produkty a těmi jsou klasické papírové vizitky a e-vizitky. Záleží nám na kvalitních mezilidských i obchodních vztazích, neboť jsme si plně vědomi toho, že trvale udržitelný obchodní vztah musí mít silné základy.
Kvalitní servis, vstřícnost a slušné jednání je naši silnou stránkou a tyto své hodnoty promítáme do obchodu.
Rozvíjíme lidi i produkty. Jsme týmoví hráči. Přijímáme zpětnou vazbu, kterou promítáme do inovací. Respektujeme své klienty a partnery, respektujeme odlišné názory.
Vždy se snažíme dobrat společně vytyčeného cíle a oboustranné spokojenosti.
OBCHODNÍ PODMÍNKY